Ανθρώπινο δυναμικό

Οι αξίες που διακατέχουν τη φιλοσοφία της GRINCO αποτυπώνονται από την προσωπικότητα και τη στάση των εργαζομένων. Μέσω ενός ειλικρινούς και αφοσιωμένου τρόπου, η άνθρωποι μας εκπληρώνουν στο έπακρο τις αρχές που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.

Η προσέλκυση, η διατήρηση και η ανάπτυξη των εργαζομένων, μέσω συνεχής κατάρτισης και εκπαίδευσης, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία στις ιδιαίτερα απαιτητικές και εξειδικευμένες δραστηριότητες που αναπτύσσονται, διασφαλίζοντας την ικανοποίηση των πελατών μας, μέσω των ιδιαίτερα ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων της εταιρείας.

Στόχος μας, είναι να προσελκύουμε, να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε τα καλύτερα στελέχη, σε ένα τομέα δραστηριότητας όπου το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επιτυχία.

Οι Δεσμέυσεις μας

"Σε έναν οργανισμό οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά."

Ίσες ευκαιρίες
Αξιολόγηση των επιδόσεων
Συνεχής εκπαίδευση
Άριστες συνθήκες εργασίας