Έρευνα & Τεχνολογία

H εταιρεία, αναλύοντας τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στο κλάδο των βιοκαυσίμων διαθέτει Τμήμα Έρευνας για τη διαρκή βελτίωση του τελικού προϊόντος μέσω νέων τεχνολογιών και ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής, και εύρεση νέων Α’ υλών που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Παρακολουθούμε και συμμετέχουμε σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (H2020,Life+) έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς από όλη την Ευρώπη.

Το εταιρικό σχέδιο της Grinco είναι η εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα που αποσκοπούν σε:

Έχουμε υλοποιήσει ερευνητικά έργα σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως τα ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ΕΚΕΤΑ.

Ανάπτυξη Βιοκαυσίμων επόμενης γενιάς
Αύξηση της αειφορίας των Ά υλών
Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα