μονάδα παραγωγής βιοντίζελ

βιοντίζελ, γλυκερίνη, ενεργειακές καλλιέργειες, τηγανέλαια

Αποστολή είναι η παραγωγή βιοντίζελ υψηλών προδιαγραφών ποιότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας EN14214 και υψηλού δείκτη αειφορίας.

Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ είναι τα 13.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ. Ο πλέον σύγχρονος αυτοματοποιημένος μηχανολογικός εξοπλισμός δίνει τη δυνατότητα στην 24ώρη λειτουργία της μονάδας, με εξ αποστάσεως παρακολούθηση και παρέμβαση των διαδικασιών παραγωγής ώστε να επιτυγχάνονται τα αυστηρά επίπεδα ποιότητας που έχουν τεθεί.

Η GRINCO ABBE έχει δημιουργηθεί από τους πλέον εξειδικευμένους μηχανικούς στην αγορά βιοντίζελ. Η τεχνολογία που διαθέτει συγκαταλέγεται από τις πλέον σύγχρονες και αυτοματοποιημένες.

Η γερμανική εταιρεία IBG- MONFORTS η οποία έχει προμηθεύσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό έχει δημιουργήσει μια πληθώρα έργων στην γερμανική και Ευρωπαϊκή αγορά βιοντίζελ. Όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις έχουν γίνει με γνώμονα την ύπαρξη ενός φιλικού και πρακτικού χώρου εργασίας των στελεχών της εταιρείας.

Ο συνολικός αποθηκευτικός χώρος πρώτων υλών και τελικών προϊόντων ανέρχεται στους 1.800tn, μέσω ενός ολοκληρωμένου Farm Tank.

Διαθέτει δυο πλήρως εξοπλισμένα χημεία για την ανάλυση τόσο της εισερχόμενης πρώτης ύλης όσο και του έτοιμου προς παράδοση προϊόντος.

χιλιόλιτρα βιοντίζελ

ετήσια δυναμικότητας μονάδας παραγωγής

τ.μ.

αποθηκευτικός χώρος

χημεία

πλήρως εξοπλισμένα

Τα προϊόντα μας

Βιοντίζελ

Παρέχουμε στους πελάτες μας αειφόρο βιοντίζελ σύμφωνα με τα πιο αυστηρά πρότυπα που ορίζουν οι κείμενες νομοθεσίες.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του βιοντίζελ είναι η χρησιμοποίηση σε υψηλό ποσοστό ραφιναρισμένα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, γεγονός που σημαίνει μεγαλύτερη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς τα τηγανέλαια συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στην μείωση του διοξειδίου του άνθρακα.

Αποτελεί δέσμευση μας η συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια προστασίας του πλανήτη.

Γλυκερίνη

Θα πρέπει να επισημάνουμε, πώς κατά τη διαδικασία παραγωγής, παράγεται ως παραπροϊόν η γλυκερίνη η οποία πωλείται στη συνέχεια σε εταιρείες που εξειδικεύονται στην επεξεργασία της.

Η εμπειρία που διαθέτει το προσωπικό της εταιρείας, εγγυάται το επιθυμητό αποτέλεσμα στα θέματα ποιότητας και αυτό αποτυπώνεται από το γεγονός ότι πολλές εταιρείες μας εμπιστεύονται για την αγορά της γλυκερίνης.

Πρώτες ύλες

Ενεργειακές καλλιέργειες

Μεγάλο μέρος των πρώτων υλών της GRINCO προέρχεται από τον ηλίανθο και την ελαιοκράμβη.

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 700 παραγωγοί ενεργειακών φυτών (ελαιοκράμβη & Ηλίανθος) εμπιστεύονται τη GRINCO από διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδος.

Η GRINCO παραλαμβάνει τους σπόρους των εν λόγω φυτών από το χωράφι και αναλαμβάνει τη μεταφορά τους προς περαιτέρω επεξεργασία και μετατροπή τους σε αειφόρο βιοντίζελ.

Τηγανέλαια

Η GRINCO προμηθεύεται τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια/ τηγανέλαια είτε από το ιδιόκτυτο δίκτυο που διαθέτει είτε από συνεργαζόμενες πιστοποιημένες εταιρείες συλλογής.

Εγκαταστάσεις

μονάδα παραγωγής βιοντίζελ
μονάδα παραγωγής βιοντίζελ
μονάδα παραγωγής βιοντίζελ