έρευνας και καινοτομίας για ένα πιο καθαρό και πράσινο περιβάλλον

με προγράμματα ανάπτυξης για τον κλάδο των βιοκαυσίμων

και εγκαταστάσεις για τις δραστηριότητες μας

Στόχος μας

η εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα

Environmentally friendly planet. Green trees, made of green bran

green
innovative company

Η εταιρεία GRINCO ιδρύθηκε το 2005 και μέχρι σήμερα επενδύει σε νέες καινοτόμες μεθόδους και δραστηριότητες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας την εθνική οικονομία.

Η εταιρεία ατενίζει το μέλλον με ένα ισχυρό αίσθημα ευθύνης, το οποίο την κινητοποιεί να ακολουθήσει την οδό προς την αειφορία.

Δραστηριότητες της GRINCO

Από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί εγκαταστάσεις για τεμαχιοβαφή, παραγωγή βιοντίζελ, συλλογή τηγανελαίων και φωτοβολταϊκό πάρκο.

Έρευνα & Ανάπτυξη

H εταιρεία, αναλύοντας τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στο κλάδο των βιοκαυσίμων διαθέτει Τμήμα Έρευνας για τη διαρκή βελτίωση του τελικού προϊόντος μέσω νέων τεχνολογιών και ελαχιστοποίησης του κόστους παραγωγής, και εύρεση νέων Α’ υλών που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το εταιρικό σχέδιο της Grinco είναι η εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών σε βιομηχανική κλίμακα που αποσκοπούν σε:

Ανάπτυξη Βιοκαυσίμων επόμενης γενιάς

Αύξηση της αειφορίας των Ά υλών

Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα

Ενδιαφέρεστε για συνεργασία;

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας επικοινωνήστε μαζί μας!