Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου εδώ και πολύ καιρό αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ανησυχίες των παγκόσμιων οικονομιών.

Ο ανησυχητικός αυτός σφυγμός έχει γίνει ιδιαίτερα αντιληπτός για αυτό άλλωστε και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε συνεισφέρουν με το μεγαλύτερο ποσοστό στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Grinco, άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής, συνεισφέρει στη προστασία του περιβάλλοντος λόγω της φύσης των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και συγκαταλέγεται στις εταιρείες με την πλέον μικρή επίδραση στο περιβάλλον.

Παρ' όλα αυτά, οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της αναλύονται, ώστε να αναγνωριστούν οι αλληλεπιδράσεις τους με τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες με απώτερο στόχο την ιεράρχηση προγραμμάτων μείωσης της επίδρασής της, με τη χρήση έγκυρων και επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθοδολογιών.