βαφείο ρούχων grinco

υπηρεσίες τεμαχιοβαφής, παλαίωση ρούχων

Η GRINCO ABEE διαθέτει ένα σύγχρονο βαφείο φινιρηστήριο, το οποίο απευθύνεται στους κατασκευαστές που διαθέτουν ποικιλία ποιοτικών ενδυμάτων και επιθυμούν τη διαφοροποίηση των ρούχων τους με τεχνικές και παρεμβάσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με τον κλασικό τρόπο βαφής και φινιρίσματος.

Η ολοκληρωμένη επένδυση είχε σαν στόχο τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής με υψηλές προδιαγραφές και συνεχή τεχνολογική αναβάθμιση σε ότι αφορά το χημείο και τον γενικότερο εξοπλισμό με τις πλέον αυτοματοποιημένες βαφικές μηχανές για άριστη και σταθερή ποιότητα.

Η τεχνολογία που έχει επιλεγεί είναι Ιταλικής προέλευσης. Η ευελιξία στον τομέα παραγωγής, η συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, η αποτελεσματική και σύγχρονη λειτουργική δομή και η άριστη συνεργασία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων δίνει τη δυναμικότητα να υπερβαίνει τα 3.000kgr ημερησίως σε βαφές και πλυσίματα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι βαφές που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι οικολογικές, ενώ όλα τα δείγματα και οι τεχνικές δημιουργούνται αποκλειστικά από το χημείο της εταιρείας το οποίο είναι εξοπλισμένο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

τεμάχια ρούχων

%

κρύα βαφή

%

της παραγωγής απευθύνεται στο εξωτερικό

βαφείο ρούχων grinco

Υπηρεσίες τεμαχιοβαφής

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι:

1. Δημιουργία δειγμάτων

2. Έγκριση παραγωγής

3. Έλεγχος κάθε τεμαχίου

4. Αποστολή παραγωγής

Οι τεχνικές μας

Κρύα βαφή

Ακριβής αντιγραφή πρωτότυπου δείγματος
Παραγωγή ίδια με το ρούχο δειγματισμού
Εξαιρετική επαναληψιμότητα παραγωγής για όλες τις παρτίδες
Μηδενική σχεδόν ελαττωματικότητα
Υψηλής αντοχής ρούχο, ιδιαίτερα στο πλύσιμο
Ημερήσια Δυναμικότητα Παραγωγής(≈170gr): 1000τμχ

Παλαίωση Ρούχων με Ρητινούχες Βαφές

Παραγωγή ίδια με το ρούχο δειγματισμού
Εξαιρετική επαναληψιμότητα παραγωγής για όλες τις παρτίδες
Ημερήσια Δυναμικότητα Παραγωγής(≈170gr): 1500τμχ

Πλυσίματα χρησιμοποιώντας οικολογικά χημικά

Παραγωγή ίδια με το ρούχο δειγματισμού
Εξαιρετική επαναληψιμότητα παραγωγής για όλες τις παρτίδες
Ημερήσια Δυναμικότητα Παραγωγής(≈170gr): 1500τμχ

Acid Wash

Παραγωγή ίδια με το ρούχο δειγματισμού
Εξαιρετική επαναληψιμότητα παραγωγής για όλες τις παρτίδες
Ημερήσια Δυναμικότητα Παραγωγής(≈170gr): 1500τμχ

Δείγματα τεμαχιοβαφής

Εγκαταστάσεις

βαφείο ρούχων grinco
βαφείο ρούχων
βαφείο ρούχων grinco
βαφείο ρούχων grinco
βαφείο ρούχων
βαφείο ρούχων grinco
βαφείο ρούχων
βαφείο ρούχων grinco
βαφείο ρούχων grinco